Over deze kaart

Projecten op de website

Deze website gaat over de infrastructurele projecten van de provincie Groningen. Het betreft  projecten welke zich in de zogenaamde "Realisatiefase" bevinden en worden uitgevoerd door de Mobiliteitsafdelingen. Met infrastructurele projecten worden in algemene zin projecten bedoeld  welke gaan over wegen, fietspaden, waterwegen en viaducten.

Het kan ook zijn dat er projecten op de kaart staan vermeld welke nog niet in uitvoering zijn. De reden waarom deze projecten toch op de kaart staan is omdat Provinciale Staten van Groningen hebben besloten dat ze in de (nabije) toekomst wel degelijk in uitvoering zullen komen. Een dergelijk besluit wordt genomen doordat de Staten een document wordt voorgelegd met hierin de inhoud van het project. Dit document noemt men een "Voordracht". Aan de hand van dit document besluiten de Staten vervolgens of een project tot uitvoering zal overgaan. Een dergelijk besluit noemt men een "Realisatiebesluit" en valt onder de noemer "bestuurlijke besluitvorming".

Linken naar overige project informatie

Bij de projecten zijn linken geplaatst om bij de bestuurlijke besluitvorming te komen. Deze linken openen een nieuw venster (webpagina). Ook zijn er linken geplaatst welke naar visualisaties van de projecten of andere project gerelateerde websites leiden. Wanneer u op een link klikt, zal snel duidelijk worden waar de link naar toe leidt.

Project icoontjes op de kaart

Op de kaart staan aan de rechterkant zeven icoontjes met daarnaast de namen daarvan. De namen zijn te zien als u met de muisaanwijzer op deze icoontjes gaat staan. Deze icoontjes staan voor de diverse categoriëen. Alle projecten zijn in te delen in een bepaalde categorie. Wanneer u aan de rechterkant op een bepaald icoontje klikt dan zal de kaart alle projecten laten zien die met een dergelijk icoontje te maken hebben. Bijvoorbeeld: u klikt op het icoontje "Auto", dan laat de kaart alleen de projecten zien welke als hoofdbestanddeel een aan een auto gerelateerd project kent (autoweg, rotondes enz.). Als een project niet te duiden is met een enkele categorie (het project kent bijvoorbeeld een auto én een fiets gerelateerde maatregel of er wordt een faunapassage aangelegd) dan hebben we gekozen voor het icoontje "Divers".

Projectvlakken

Elk project speelt zich af in een bepaald gebied. We hebben op de kaart projectvlakken geprojecteerd welke de projectgebieden weergeven. Wanneer u met de muis over een projectvlak gaat of er op blijft staan dan activeert u dit vlak en wordt geheel blauw. Tevens ziet u de naam van het project verschijnen. U kunt ook met de muis op een vlak klikken. Dan gaat u naar de pagina met informatie over het project. De vlakken variëren in grootte en bestaan soms uit niet meer dan een blauw lijntje.

Deze website is nog niet getoetst op toegankelijkheid. Er is nog geen datum gepland waarop de toetsing plaats zal vinden, maar we streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Het toegankelijk maken van deze website maakt onderdeel uit van een groter project waarin we ruim 40 websites toegankelijk maken. Voor al deze websites hebben we een generieke toegankelijkheidsverklaring opgesteld. We doen een beroep op een onevenredige last en streven ernaar om uiterlijk 23 september 2021 alle websites toegankelijk te hebben gemaakt.

Hieronder ziet u een samenvatting van de generieke toegankelijkheidsverklaring die ook te vinden is in het Register van toegankelijkheidsverklaringen:

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1930

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/files/verklaring/label/9a15c1a5604e10e78eb28aca0b99248f.1930.svg