Overzicht van alle projecten

Project Categorieën Fase Status
Kiek over Diek
Fiets
Realisatie Actief
Verkeersveiligheid noordelijk deel N361
Auto
Realisatie Actief
N355 Groningen - Zuidhorn
Auto
Bus
Voorbereiding uitvoering Actief
Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer
Fiets
Realisatie Actief
Baggeren/boordvoorzieningen/depots Van Starkenborghkanaal
Schepen
Realisatie Actief
Maatregelen wegverbinding Groningen - Delfzijl
Auto
Fiets
Realisatie Actief
N366 Aanpak wegvak Pekela - Ter Apel
Auto
Realisatie Actief
N361 - Herinrichting Winsum
Auto
Realisatie Actief
Ketenmobiliteit
Bus
Realisatie Actief
Groot Onderhoud 2020
Auto
Schepen
Fiets
Bus
Realisatie Actief
Baggeren Winschoterdiep
Schepen
Realisatie Actief
Kadewerk Noord-Willemskanaal oost inclusief fietssnelweg
Schepen
Fiets
Realisatie Actief
De Blauwe Loper
Fiets
Realisatie Actief
N361 - Herinrichting Sauwerd
Auto
Fiets
Realisatie Actief
N361 - Herinrichting Adorp
Auto
Fiets
Realisatie Actief
Vervangen boordvoorzieningen Oude Eemskanaal en baggerwerkzaamheden bij Jachthaven 't Dok te Delfzijl
Schepen
Realisatie Actief
Vervangen boordvoorziening Winschoterdiep Noordzijde
Schepen
Realisatie Actief
Rondje Lauwersmeer
Auto
Fiets
Realisatie Actief
N361: Fietsroute Plus Groningen - Winsum
Fiets
Realisatie Actief
Oostelijke ontsluitingsweg Bedum
Auto
Realisatie Actief