Baggeren Winschoterdiep

 

Omschrijving:

Het gehele Winschoterdiep (vanaf stad Groningen t/m Winschoten) inclusief de Rensel wordt gebaggerd. De volledige vaarweg wordt verdiept en tegelijkertijd wordt er onderhoud aan gepleegd. Het gaat om ongeveer 700.000 m3 baggerspecie in totaal.

De uitvoering vindt plaats in opeenvolgende fases. In de eerste fase werd ongeveer 35.000 m3 zwaar verontreinigde baggerspecie verwijderd. Op het moment wordt ongeveer 350.000 m3 baggerspecie verwijderd. De derde fase is in uitvoering en betreft het Winschoterdiep tussen N33 en Winschoten. Hierbij wordt ruim 200.000 m3 baggerspecie verwijderd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer van 2019 zijn afgerond. Momenteel wordt het project voor het 'ontmantelen' van het baggerspeciedepot voorbereid. Dit project zal naar verwachting in 2022 gereed zijn.

Doel:

De baggerwerkzaamheden vinden plaats om het Winschoterdiep te laten voldoen aan de eisen van een volwaardige krap klasse IV-vaarweg, zoals die omschreven staan in de 'Richtlijnen Vaarwegen 2011'.

Planning:

Fase 1 en 2 zijn gereed. Fase 3 is momenteel in uitvoering en wordt naar verwachting in de zomer van 2019 opgeleverd. Het laatste onderdeel van dit project, het 'ontmantelen' van het baggerdepot zal naar verwachting in 2022 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 28 oktober 2008 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 38/2008.