Baggeren/boordvoorzieningen/depots Van Starkenborghkanaal

Omschrijving:

Het Van Starkenborghkanaal wordt verdiept, zodat de vaarweg geschikt is voor klasse Va- schepen (max 110 x 11,5m), met een diepgang van 3,5m. Het project is onderdeel van een groter programma te weten de opwaardering van de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.

De maatregelen bestaan uit:
-Damwanden gemeente Groningen (realisatie 1200m1 verankerde stalen damwand)
-Damwanden km 14,9-16,3 (vervanging 1400m1 damwand ZZ bij Zuidhorn)
-Steenbestorting km 3,47-7,2 (stabiliseren damwanden met kop onder water, dmv steenbestorting)
-Steenbestorting km 10,7-14,5 (stabiliseren damwanden met kop onder water, dmv steenbestorting)
-Baggeren km 1,25-1,95
-Baggeren km 1,95-4,15  (beveiligd baggeren ivm munitieverdacht kanaalvak)
-Baggeren km 4,15-13,25 (grond naar Wierde Wierum)
-Baggeren km 13,25-14,25 (sterk samenhangende grond, droog vervoer)
-Baggeren km 14,25-26,6
-Baggeren km 22,25-24,75 (potklei naar depot Wijde Ee Burgum)
-Baggeren km 26,6-27,15 (baggerwerk voor provincie Fryslân)
-Inrichten grondbergingslocatie Zuidhorn (onderdeel van bestek 2011-16)
-Cultuurtechnische afwerking depots fase A (Aduard-Noord, Oosterzand, Grashuis-Nooren)
-Loskade AOG (noodmaatregelen tgv verzakking)
-Kabels en Leidingen (verdiepen zinkers Dorkwerd en Zuidhorn)
-Vastgoed (aankoop van gronden t.b.v. depots)

Doel:

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl geschikt maken voor scheepvaart klasse V-a.

Planning:

De uitvoering is gestart en zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn.

Overige websites:

Voor meer informatie klik hier voor de website van Vaarweg Lemmer Delfzijl.