De Blauwe Loper

 

Omschrijving:

Winschoten en Blauwestad liggen op een steenworp afstand van elkaar, maar voor fietsers en voetgangers is er nu geen directe verbinding tussen beide kernen. Op dit moment worden de beide kernen gescheiden door het Oldambtmeer, de A7 en het Winschoterdiep. De provincie Groningen, de gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad willen het centrum van Winschoten en Blauwestad met elkaar verbinden door een brug voor fietsers en voetgangers aan te leggen: de Blauwe Loper. Het meest ingrijpende onderdeel van de route zal de brug zijn over het Oldambtmeer, de A7 en het Winschoterdiep. In de verkenningsfase zijn een aantal varianten onderzocht voor de brug en de route van de Blauwe Loper.

Doel:

Er moet een functionele brug en route met een beeldbepalend karakter tussen Blauwestad en Winschoten worden aangelegd.

Planning:

De uitvoering van het project is gestart in januari 2020. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind december 2020 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 19 april 2017 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 2/2017.