Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer

 

Omschrijving:

Op 16 december 2015 heeft Provinciale Staten ingestemd met het uitgewerkte voorkeursalternatief (realisatiebesluit). Het uitgewerkte voorkeursalternatief bestaat uit een maatregelenpakket met: (1) Opwaarderen van de Stadsweg tot een Fietsroute Plus van 3 meter breed, met een nieuwe 'zuidelijke vorktand' waarmee aangesloten wordt op de fietsroute Midscheeps dwars door Lewenborg. Naast de Fietsroute Plus wordt op grote delen van de Stadsweg een landbouwpad van versterkte graszoden gerealiseerd. Deze fase is gerealiseerd. De 'zuidelijke vorktand' wordt op dit moment voorbereid. Dit laatste gedeelte gaat begin 2021 in uitvoering. (2) Het verbeteren van de fietsroute langs de N360 door het verbeteren van de verharding op het wegvak tussen de Groene Zoom en de Gaykingastraat in Ten Boer en het reconstrueren van enkele kruisingen in het traject.

Doel:

Verbeteren verkeersveiligheid voor (brom)fietsers, als bijdrage aan onze provinciale verkeersveiligheidsdoelstelling.

Planning:

De Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer is reeds uitgevoerd. De wegenbouwkundige werkzaamheden voor de 'zuidelijke vorktand' zullen naar verwachting in de zomer van 2021 klaar zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 27 oktober 2015 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 70/2015.