Kadewerk Noord-Willemskanaal oost inclusief fietssnelweg

 

Omschrijving:

Met het waterschap Hunze en Aa's zijn bestuurlijke afspraken gemaakt dat provincie Groningen voor hen kadewerken uitvoert, voor het deel langs het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwichverschuurbrug en de Drentse grens. Met de (destijds zogeheten) afdeling Verkeer en Vervoer is de realisatie en financiering van de fietssnelweg op de nieuwe versterkte kade kortgesloten.

Projectdoel:

Het verbeteren van de kades langs het Noord-Willemskanaal op het gebied van veiligheid (en natuurvriendelijke oevers).
Het realiseren van de totstandkoming van de eerste fase van de aanleg van een fietssnelweg tussen Groningen en Assen.

Planning:

Het totale project wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd en zal naar verwachting na de zomer van 2020 worden opgeleverd:
traject 1: realisatie traject Van Ketwichverschuurbrug - fietstunnel Haren.
traject 2: realisatie traject fietstunnel Haren - Witte Molen.
traject 3: fietsbrug Witte Molen met aansluiting op bestaand.

Bestuurlijke besluitvorming:

De werkzaamheden vallen onder het Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 2017 - 2020.