Kiek over Diek
 

Omschrijving:

Door het realiseren van een fietsroute langs de Waddenkust zal men na realisatie kunnen fietsen langs unieke natuurgebieden. De fietsroute verbindt twee unieke natuurgebieden met elkaar, het Lauwersmeer en de Dollard. Op de dijk kunnen fietsers volop genieten van het landschap en de natuur. Met aan de ene kant de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed) en aan de andere kant de aardappel-, graan- en koolzaadvelden. Ook langs de route binnendijks en buitendijks valt er veel te zien en te beleven. Zoals de historische sluis in Noordpolderzijl tot de kwelders nabij de Westpolder.Langs de route komen specifieke voorzieningen voor bezoekers, zoals een uitkijkpost, een informatiepunt, een kunstwerk en een trekkershut. We verwachten dat door het fietspad ook nieuwe initiatieven zullen ontstaan, zoals het ontwikkelen van toeristische producten, arrangementen en evenementen. Op die manier versterken we de leefbaarheid in de regio. Van de nieuwe fietsroute is een boekje gemaakt waarin staat hoe de route er uit ziet en wat er onderweg te zien en te beleven is. Dit boekje en het projectplan zijn verkrijgbaar bij de provincie. 

Doel:

Het primaire doel van het project Kiek over Diek is het zichtbaar maken van de bijzondere, maar tot nu toe nauwelijks ontsloten natuurlijke en landschappelijke rijkdom van het gebied van de Groningse waddenkust.

Planning:

Het project heeft een looptijd van eind 2012 tot naar verwachting eind 2020.