N355 Groningen - Zuidhorn

 

Omschrijving

Met de komst van een nieuw college van Gedeputeerde Staten en haar collegeprogramma 'Vol vertrouwen 2015-2019', is voor het wegtracé N355 Groningen - Zuidhorn ingezet op een gefaseerde aanpak van het project, waarbij eerst wordt gericht op de aanpak van de grootste knelpunten. Hierbij is aan de voormalige gemeente Zuidhorn en gemeente Groningen toegezegd om in ieder geval de aansluitingen Slaperstil (Zijlvesterweg) en Gaaikemadijk op de N355 in de eerste fase mee te nemen.

Doel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de provinciale weg N355.

Planning

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Er zijn veel gesprekken met omwonenden en belanghebbenden. De voorbereiding zal in het voorjaar van 2021 worden afgesloten waarna het project in uitvoering zal gaan.

Bestuurlijke besluitvorming

Provinciale Staten hebben op 10 juli 2018 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 34/2018.