N361: Fietsroute Plus Groningen - Winsum

 

Omschrijving:

De Fietsroute Plus Groningen - Winsum is de vierde Fietsroute Plus die wordt aangelegd door de provincie Groningen. De fietsroute wordt voor het grootste deel aan de westzijde van het spoor aangelegd en doet daarbij de dorpen Adorp en Sauwerd aan. Inmiddels is het project gestart met het verleggen van kabels en leidingen en zijn verschillende bomen gekapt en nieuwe bomen aangeplant. Op de beschikbare gronden worden werkzaamheden verricht tot alle gronden zijn aangekocht.

Projectdoel:

Verhogen van de kwaliteit van de fietsverbinding tussen Groningen en Winsum.

Planning:

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie zijn na de zomer van 2016 gestart en zullen begin 2019 gereed zijn. De start van de realisatie zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden. De verwachte einddatum van het project is eind 2021.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 17 mei 2016 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 38/2016.