N361 - Herinrichting Adorp

 

Omschrijving:

De N361 tussen Groningen en Adorp wordt zowel buiten als binnen de bebouwde kom aangepakt. Buiten de bebouwde kom wordt een aantal kruisingen aangepast, zo komen er bijvoorbeeld linksafvakken. Ook krijgt het asfalt van de hoofdrijbaan en de fietspaden een nieuwe (dek)laag. Naast de verbetermaatregelen buiten de bebouwde kom wordt ook de provinciale weg N361 door Adorp opnieuw ingericht. Er worden meerdere maatregelen genomen zoals het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen, herinrichting van het profiel van de rijbaan (om het gewenste rijgedrag te bevorderen), aanpassen van aansluitingen op de N361,verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van het dorpshart. Daarnaast wordt er geluidsreducerend asfalt aangebracht.

Doel:

De verkeersveiligheid , leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Planning:

De wegenbouwkundige werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten heeft op 17 mei 2016 ingestemd met het realisatiebesluit van Voordracht 38/2016.