N361 - Herinrichting Sauwerd

 

Omschrijving:

Net als bij het meest zuidelijke deel van de N361 (Groningen - Adorp), gaat ook het deel tussen de Munnikeweg net boven Adorp tot aan de komgrens van Winsum op de schop. Verschillende kruisingen worden anders ingericht, bijvoorbeeld met linksafvakken of (extra) fietsoversteken. Daarnaast wordt er geluidsreducerend asfalt toegepast. Naast de verbetermaatregelen buiten de bebouwde kom wordt ook de N361 door Sauwerd opnieuw ingericht. Maatregelen die binnen het dorp worden genomen zijn het plaatsen van een rotonde, het vernieuwen van het volledige asfalt in de dorpskern, herinrichting van het profiel van de rijbaan om het gewenste rijgedrag te bevorderen en verfraaien van het dorp door een nieuwe groenstructuur, bebording, verlichting en het versterken van de dorpskern. 

Doel:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

Planning:

De wegenbouwkundige werkzaamheden zijn in uitvoering. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2020 gereed.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten heeft op 17 mei 2016 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 38/2016.