Herinrichting N361 Winsum

 

Omschrijving:

De N361 loopt langs de kern van Winsum. Aan de oostzijde van de weg ligt het dorp, aan de westzijde heeft de gemeente Winsum plannen voor het Sportpark West. De aantakking van de 'Kortsluiting Winsum-Noord' op de N361 wordt in dit project met de gemeente Winsum afgestemd. De oprijdbaarheid en oversteekbaarheid van de weg wordt aangepakt. Daarnaast wordt er groot onderhoud aan de weg uitgevoerd en wordt de weg voorzien van geluidsreducerend asfalt.

Projectdoel:

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en veiligheid in Winsum.
Subdoelen:
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit:
• Verbetering oprijdbaarheid van de N361
• Verbetering oversteekbaarheid
• Reductie geluidsbelasting
• Handhaving van de kwaliteit van de doorstroming

Planning:

Dit project wordt uitgevoerd in 2020 en 2021 en zal na de zomer van 2021 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten heeft op 19 december 2018 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 51/2018.