N366 Aanpak wegvak Pekela - Ter Apel

 

Omschrijving:

De huidige route Veendam - Stadskanaal - Emmen - N34 biedt onvoldoende kwaliteit om de rol als centrale ontsluiting- en ontwikkelingsas voor het veenkoloniale gebied te kunnen vervullen. In een studie uit 2004 naar het eindbeeld van de route N366 - N391 - rondweg Emmen - N34 is geconcludeerd dat de route moet worden opgewaardeerd. Het eindbeeld voor de N366 gaat uit van een hoogwaardige stroomweg waarbij de aansluitingen van de N366 met het onderliggende wegennet ongelijkvloers zijn uitgevoerd, de weg is verbreed naar 8,60 meter en het weggedeelte Veendam - Pekela is verdubbeld. Hierbij wordt uitgegaan van een integraal routeontwerp, waarbij de weg verkeerskundig en landschappelijk goed is ingepast.

Afstemming met nutspartijen is voor Pekela-Zuid en de parallelweg bijna afgerond. Alle benodigde aankopen zijn afgerond. De wegverbreding vanaf Pekela - Zuid tot en met Alteveer wordt in juni 2020 uitgevoerd.

Doel:

Realiseren eindbeeld N366.Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Planning:

Het project start in het voorjaar van 2018 en zal naar verwachting in het najaar van 2020 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten heeft op 18 juni 2013 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 29/2013.

Overige websites:

Klik hier voor de website van N366 Veilig. Hier staat informatie over alle projecten op de N366.