Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

 

Omschrijving:

Vrachtverkeer zorgt in toenemende mate voor leefbaarheidsproblemen in het dorp Bedum. Mede op basis van een Quick Scan is in 2013 besloten om een oostelijke rondweg om Bedum te realiseren. Er zijn meerdere varianten ontwikkeld waarbij door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum is gekozen voor variant 2a. Variant 2a buigt ten Oosten van Bedum halverwege de Sint Annerweg af richting het spoor, om daarna via een tunnel aan de noordzijde van het spoor naar de locatie van FrieslandCampina te gaan. Het project is afgestemd op de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina. Voor het project is een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar uit het RSP-budget, daarnaast dragen de gemeente Bedum en FrieslandCampina beide 1 miljoen euro bij. Na het realisatiebesluit van PS is gestart met een bestemmingsplan procedure. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.

De huidige N993 tussen de kruising Eemshavenweg en de nieuwe kruising van de ontsluitingsweg is al gereed. Ter hoogte van de Stedumerweg is een veilige fietsoversteek realiseerd. Het zuidelijke deel van de nieuwe weg is in aanleg zodat daarna de spoorondergang kan worden gemaakt. De grondaankopen voor het noordelijke deel zijn in gang gezet.

Projectdoel:

Verbeteren verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de kom van Bedum.

Planning:

Het project is na de zomer van 2019 gestart. Naar verwachting zal de ontsluitingsweg begin 2022 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 22 november 2016 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 83/2016.