Rondje Lauwersmeer

Omschrijving:

Het Rondje Lauwersmeer verbetert de beleving van de bijzondere natuurwaarden in het Nationaal Park Lauwersmeer en haar directe omgeving, waaronder Werelderfgoed Waddenzee. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van het route gebonden aanbod, in nieuwe beleefplekken en in de herkenbaarheid & beeldkwaliteit van het Lauwersmeer voor verschillende doelgroepen.

Projectdoel:

Het Rondje Lauwersmeer verbetert de beleving van de bijzondere natuurwaarden in het Nationaal Park Lauwersmeer en haar directe omgeving, waaronder Werelderfgoed Waddenzee.

Planning:

Het project is gestart in het voorjaar van 2017 en zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Dit project komt voort uit het principebesluit van Gedeputeerde Staten om vanuit het investeringsbudget Lauwersoog onderdeel Ruimtelijk Economisch Programma ZuiderZeelijn (REP-ZZL) bij te dragen in het project "Rondje Lauwersmeer", beleef het Lauwersmeer".