Vervangen boordvoorziening Winschoterdiep Noordzijde

Omschrijving:

De afdeling Beheer en Onderhoud heeft in projectopdracht BO2015-23 inclusief bijlagen aangegeven dat de beschoeiing in het traject km 7.718 tot km 9.750 en km 19.211 tot km 19.696 aan de noordzijde van het Winschoterdiep vervangen dient te worden. Deze vervanging is gewenst omdat de bestaande stalen damwand niet meer voldoet aan de huidige eisen. In dit project zijn twee trajecten in Zuidbroek hersteld waar tijdens de winter van 2018/2019 damwanden naar voren zijn gekomen. Het traject langs het Winschoterdiep is reeds in uitvoering.

Doel:

Het genoemde tracé te voorzien van een stalen damwand, waarbij zowel de kade als de damwand duurzaam stabiel is.

Planning:

De realisatie van het project is gestart in juli 2016 en zal naar verwachting in de zomer van 2020 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Dit project valt binnen het Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 2013-2016, product Vaarwegen Boordvoorzieningen.