Vervangen boordvoorzieningen Oude Eemskanaal en baggerwerkzaamheden bij Jachthaven 't Dok te Delfzijl

 

Omschrijving:

De afdeling Beheer & Onderhoud heeft in projectopdracht BO2017-03 inclusief bijlagen aangegeven dat de beschoeiing in het traject Oude Eemskanaal westzijde km 1.808 t/m 2.077 en km 2.08 t/m 2.2881 (brug Oude Zeesluis)vervangen dient te worden. Deze vervanging is gewenst omdat de bestaande damwand niet meer voldoet aan de huidige eisen. Daarnaast dienen baggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd bij Jachthaven 't Dok vanwege problemen met de diepgang. Het uitgangspunt is dat de bestaande beschoeiing vervangen dient te worden door een stalen damwand. De zogenaamde Nostalgische kade zal verwijderd moeten worden om een deel van de damwanden te kunnen verwijderen.

Doel:

Het doel van dit project is om de genoemde tracés te voorzien van een stalen damwand, waarbij de damwand duurzaam en stabiel is, en dat de diepgang bij Jachthaven 't Dok is opgelost.

Planning:

De werkzaamheden starten in het najaar van 2019 en zijn naar verwachting eind 2019 gereed.

Bestuurlijke besluitvorming:

De plannen en werkzaamheden vallen onder het Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 2017 - 2020.